Home News Ethiopia apologizes over map that ‘erased’ Eritrea – Ethiomedia