Home Ethopia #Ethiopian capital bans motorbikes to curb crime #Ethiopia #Moterbikes #Crime …